Øjenlæge Panteleimon Mortzos

  • Uddannet læge 1996.
  • Speciallæge i øjensygdomme i Manchester UK i 2004. Dansk autorisation 2005.
  • Medlem af European Board of Ophthalmology (FEBO) siden 2006.
  • Speciale i Gråstær kirurgi, Skelen og øjenlågskirurgi

Tidligere

  • Overlæge, Speciallæge i øjensygdomme ,Skele- og Gråstær kirurgi, MD
  • I 2006 ansat som afdelingslæge på Rigshospitalets Øjenafdeling (i Skelen og Neuro- team) og i 2007 ansat som overlæge på Roskilde Øjenafdeling, hvor han blev ansvarlig for regionsfunktion i skelen og neurooftalmologi.
  • I 2010 Fellowship i UK, Manchester Royal Eye Hospital, for at subspecialisere sig yderligere i kompliceret voksenskelen-behandling og neurooftalmologi.
  • Underviser i træning af yngre øjenlæger i skelen og øjenmotilitet siden 2007.

Talrige præsentationer i konferencer og publikationer

Seneste publikationer

Øjenlæge Panteleimon Mortzos"