Personale

Klinikassistent Lotte

Lotte er øjenlægeassistent og har arbejdet i øjenfaget i mange år.

Er oprindeligt uddannet SOSU assistent.

Lotte udfører forundersøgelser, visiterer patienter telefonisk, gennemfører synsfeltsundersøgelser, nethindescanning for øjensygdom og hjælper til ved operationer.

Klinikassistent Lotte

Øjensygeplejerske Tine

Tine er sygeplejerske og har arbejdet indenfor øjenspecialet i mange år i Region Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen og i de sidste par år her i klinikken.

Tine foretager screeningsundersøgelser for bl.a. diabetes, AMD og grøn stær.

Desuden laver hun børneforundersøgelser, assisterer operationer og telefonvisiterer.

Øjensygeplejerske Tine

Øjensygeplejerske Dina

Dina er sygeplejerske og har arbejdet indenfor øjenspecialet i mange år i Region Sjællands Universitetshospital.

Tine foretager screeningsundersøgelser for bl.a. diabetes, AMD og grøn stær.

Desuden assisterer Dina operationer og telefonvisiterer.

Øjensygeplejerske Tine

Skeleterapeut Heidi Jørgensen

Uddannet skeleterapeut (ortoptist) i England og arbejder i klinikken torsdage.

Heidi undersøger børn og voksne for skelen, samsyn og dobbeltsynsproblemer.

Heidi foretager også behandlinger af amblyopi – det vil sige et dovent øje.

Læs mere om dovent øje her

Skeleterapeut Heidi Jørgensen
Stændertorvets Øjenklinik